{* The min and max page width for Internet Explorer is set here. For other browsers it's in the stylesheet "Layout: Top menu + 2 columns" *} {* The above JavaScript is required for CSSMenu to work in IE *}

Akademia
Bezpieczeństwa
w
Ruchu
Drogowym

Home
Andrzej Lubertowicz

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 2 kwietnia 2016 roku odszedł od nas nagle Andrzej Lubertowicz. Człowiek wyjątkowy, społecznik , niestrudzony propagator sportów motorowych i bezpiecznej jazdy.

Był założycielem i trenerem Akademii Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym Safe2drive. Jego pasją od zawsze był sport samochodowy. Interesowały go zagadnienia związane z techniką motoryzacyjną, techniką i taktyką jazdy, ruchem drogowym, bezpieczeństwem jazdy i ekologią. Od wielu lat zajmował się z sukcesami promowaniem szeroko pojętego bezpieczeństwa ruchu drogowego między innymi poprzez szkolenia z zakresu jazdy defensywnej, ekojazdy i przepisów. Był w tych dziedzinach ekspertem i cenionym trenerem.

Wiele lat działał społecznie i zawodniczo w Automobilklubie Krakowskim; był aktywnym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Motorowego.

Cześć Jego pamięci!

PROGRAM
SAFE & DEFENSIVE DRIVING

BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM!

Program Safe & Defensive Driving to unikalne autorskie opracowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Szkolenie z jazdy defensywnej jest jego zasadniczym elementem, natomiast zalecamy uzupełnienie go o:  szkolenie z pierwszej pomocy, wykład z psychologii transportu,  repetytorium.  Synergia tych szkoleń pozwala najpełniej osiągnąć zamierzony cel jakim jest poprawa bezpieczeństwa...

PROGRAM
ECO DRIVING

NOWA INTELIGENTNA TECHNIKA JAZDY!

Większe oszczędności i poprawa bezpieczeństwa.

Nowoczesne konstrukcje układów napędowych samochodu,       a w szczególności silników umożliwiły opracowanie nowego, inteligentnego sposobu użytkowania pojazdów (osobowych, ciężarowych i autobusów). Ten optymalny sposób wykorzystywania pojazdu nazwano ECO DRIVING lub EKOJAZDĄ. Jest to również pewna „filozofia” prowadzenia samochodu, nastawiona na oszczędności, ochronę środowiska   i poprawę bezpieczeństwa na drodze...

AUDYTY

Badania wskazują, że wypadki drogowe związane z pracą stanowią w Polsce  30% wszystkich wypadków. Każdego roku ulega wypadkom 27% samochodów służbowych. Powoduje to wymierne straty...

REPETYTORIUM

Od otrzymania prawa jazdy minęło trochę czasu, dlatego też warto odświeżyć znajomość najważniejszych przepisów oraz omówić wprowadzone w nich zmiany...